MOŽE LI ČAJ SMANJITI RIZIK ZA GLAUKOM?

Naučnici naglašavaju kako je manji rizik za glaukom bio prisutan samo kod ispitanika koji su preferirali vruć čaj koji sadrži kofein.

Konzumacija kafe nije bila povezana s učestalošću glaukoma, prema podacima prikupljenima od oko 1700 sudionika istraživanja.

S obzirom da nije otkriven biološki mehanizam koji bi objasnio vezu čaja i glaukoma, postoji mogućnost da je uočeno smanjenje rizika rezultat djelovanja zasad nepoznatih čimbenika.

Glaukom je vodeći uzrok sljepoće kod osoba starije životne dobi, a karakteriziraju ga oštećenja optičkog živca prouzročena pritiskom tekućine nakupljene unutar oka.

Veći rizik za glaukom je prisutan kod osoba s obiteljskom poviješću glaukoma, te osoba koje pate od hipertenzije i dijabetesa.

plivazdravlje